Om KG

Hvert år har KG en elevaksjon hvor det samles inn penger til ulike prosjekter i andre land. Innsamlingsaksjonen varer fra skolestart og fram til høstferien. I denne perioden blir det (blant annet) arrangert bolledager, klassefester, aksjonsløp, aksjonsdag og ikke minst aksjonsfinale. Her samles elever, lærere, foreldre og venner til en kveld med underholdning og selvfølgelig avsløring av det store innsamlingsbeløpet. Disse arrangementene er med på å øke engasjement til elevene på skolen og skolegården blir full av liv.

Aksjonen starter allerede ved skolestart med et skikkelig KICK-OFF i skolegården. Her selges det boller, kaker og pølser, og nye elever møter skolens motto med en gang: «KG – mer enn en skole». Elevaksjonen er et stort og viktig prosjekt som preger starten av skoleåret på en positiv måte. Elevene viser internasjonalt engasjement og får selv oppleve gleden av å hjelpe andre som ikke er så heldige som dem. KG har et arbeidsprogram som sier at skolen vil “formidle kunnskap og øve opp ferdigheter som gjør elevene til engasjerte medlemmer av et globalt samfunn”. Derfor er denne elevaksjonen et viktig holdepunkt i mottoet til KG. 

Aksjonen er med på å skape et bedre miljø på skolen samtidig som vi hjelper mennesker fra den 3. verden.