Om aksjonen

Kristelig Gymnasium samler årlig inn penger til inntekt for humanitære prosjekter rundt om i verden.

I år skal vi samle inn penger til prosjekter i Etiopia. I årets aksjon vil vi fokusere på tilgang til rent vann, bedre skoletilbud og helse med kvinner og barn i fokus.

Det er mangel på rent drikkevann og vann generelt. Vårt prosjektområde likner en ørken i tørketiden. Vi ønsker å bygge vannkilder som samler opp regnvann, slik at innbyggerne har tilgang til vann til en hver tid.

Kunnskap er veien ut av fattigdom. Gjennom våre prosjekter ønsker vi å øke lese- og skrivekunnskapene til unge slik at de får en bedre utdanning og har bedre muligheter for en bedre jobb. Sykurs er et tilbud til kvinner slik at familien kan få en ekstra inntekt fra det hun kan produsere.

Helse er essensielt for alt liv. Det er risikabelt å føde i landsbyer i Etiopia. Under svangerskapet vil én av 40 mødre dø av svangerskapskomplikasjoner. Gennom prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM) ønsker vi å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for kvinner på landsbygda.

 

Fakta er hentet fra NLM