Hvert år støtter KGs elevaksjon et humanitært prosjekt. I samarbeid med NMS (Det Norske Misjonsselskap) går årets aksjon til utviklingsprosjekter på landsbygda i Laos. Utviklingsprosjektene omfatter i hovedsak utdanning og vann.

Utdanning: Utdanning er noe av det viktigste man kan bidra med for å gi befolkningen en vei ut av fattigdom og menneskehandel, samtidig som det åpner for nye muligheter. Utdanningsprosjektet er delt inn i to deler: grunnskole og voksenopplæring.

I dag får kun 50% av jentene skolegang, mens tilnærmet alle guttene får det. Jentenes manglende utdanning fører til diskriminering av kvinner, og ofte også menneskehandel og prostitusjon. Ved å gi jentene en mulighet til utdanning, gir vi dem samtidig både muligheter og trygghet for framtiden.

I tillegg vil vi gi tilgang på voksenopplæring. Dette vil blant annet innebære videre opplæring i landbruk, som kan øke inntektene til en familie med opp til 100%.


Vann: Rent vann er den viktigste kilden til liv og helse. På landsbygda i Laos er det dessverre stor mangel på rent vann. Urent vann bærer ofte med seg sykdommer som uten medisinsk behandling tar liv, slik som diaré, difteri, tyfus og kolera.

For å få tilgang på rent vann på landsbygda, vil vi derfor utvinne vannet fra drikkevannskilder i både fjell og grunn. Vannet vil så ledes i rør til landsbyene, der befolkningen vil få tilgang på trygt og rent vann i mange år fremover.

Vi tror at vann- og utdanningsprosjektene vil bidra til å styrke befolkningen på landsbygda i form av bedre helse, tryggere framtid og flere muligheter.
Sammen går vi derfor ”Et skritt videre!"

Her er noen eksempler på hva noen summer penger betyr for prosjektet:

600 ,- 5 års skolegang
120 ,- 1 års skolegang
50 ,- Én person tilgang til vann
167.000 ,- Én skole