Adresse:
Kristelig Gymnasium
Homansbakken 2
0352 Oslo

Kontakt:
Telefon: 23 19 64 40
Fax: 23 19 64 41
Email: post@kgselevaksjon.no

Givertjeneste:
Aksjonens kontonummer:
3000 14 65496
NB! Om beløpet skal være knyttet til en elev så må det noteres elevens navn under "merknad" eller "info".