Hvert år støtter KGs elevaksjon et humanitært prosjekt. I samarbeid med NLM(Norsk Luthersk Misjonssamband) går årets aksjon til nødhjelp og utviklingsprosjekter i Etiopia.

Nødhjelp: Etiopia er et av landene på Afrikas Horn som nå er rammet av den verste tørken på 60 år. Tørkekatastrofen fører til en alvorlig mangel på mat og vann. I dag har derfor så mange som 4,5 millioner etiopiere et stort behov for akutt nødhjelp for å overleve. Et av våre prosjekter vil derfor gi mat og vannforsyninger til noen av de som lever i de tørreste områdene.

Utviklingsprosjektene: Nødhjelp er i disse dager svært viktig for den etiopiske befolkningen. Samtidig er det viktig å fokusere på å utvikle landet. For gjennom utvikling vil Etiopia bli mer robust, og en fremtidig katastrofe vil ikke ramme landet like hardt.

Vannprosjektet: innebærer bygging av vanndammer eller vannreservoarer i tørre områder. Ved å bygge slike, vil man på en enkel måte kunne utnytte og samle opp mer av regnvannet. Regntidene kommer i to korte perioder hvert år, og hovedproblemet har da vært å ta vare på mest mulig av dette vannet. Byggingen av vanndammer gir derfor vann til flere tusen etiopiere hvert år og liv blir totalt forandret!

Utdanning: er det som skal til for å forandre og bedre verden. I Etiopia har store deler av befolkningen lite eller ingen utdanning. I prosjektområdene våre kan 95% verken lese eller skrive, og kunnskapsnivået er derfor lavt. Utdanningsprosjektet vil gi lese- og skriveopplæring for barn og voksne, og også undervisning i enkel matte, samfunnsfag, engelsk, hygiene og jordbruk.

Helse: er i Etiopia et område som trenger forbedring. I mange områder er det få leger og sykepleiere, og befolkningens helsekunnskap er dessverre lav. Mange av de største helseproblemene i Etiopia som fistula, barnedødelighet og omskjæring kommer av tradisjoner og mangel på kunnskap. Vårt helseprosjekt vil derfor lære opp helsepersonell, samtidig som vi opplyser mennesker, slik at helseproblemer kan unngås.

Årets aksjon har fått slagordet: ”Vår verden! Vårt ansvar!” Vi har sammen en mulighet til å hjelpe, og da har vi også et ansvar. Det er tross alt vår verden.

  • 50 kroner - vann for en familie i mange år
  • 250 kroner - mat for én i et halvt år
  • 360 kroner - et års skolegang for en person