Bangladesh

Kjappe fakta om Bangladesh

Hovedstad:
Dhaka

Flateinnhold:
144 000 km²

Språk:
Bengali, engelsk og ulike stammespråk.

Religion:
83% muslimer, 16% hinduer, resten buddhister og kristne. I 1988 ble islam erklært som statsreligion.

Folketall:
ca. 153,5 millioner. Befolkningen øker med 2% årlig. De fleste er bengaler, men det finnes også mer enn 30 forskjellige stammefolk.

Lese og skrivekyndighet:
Kvinner 31,8%, menn 53,9%.

Styreform:
Demokratisk republikk

Geografiske fakta:
Bangladesh ligger i deltaet ned mot den bengalske bukt, skapt av elveslam fra kjempeflodene Ganges og Bramaputra. Landet er usedvanlig fruktbart, men er samtidig ett av verdens tettest befolkede. Det grenser til India og Myanmar (Burma).

Historie:
Da India fikk sin selvstendighet i 1947, ble Pakistan skilt ut som en muslimsk stat, som ble delt i to: Vest- og Øst-Pakistan. Det var en avstand på 1600 km mellom de to delene av landet, og både kulturelt og økonomisk ble bengalene i øst holdt nede av pakistanerne i vest. Etter en kort og blodig frihetskamp, der omlag 3 millioner mennesker ble drept i løpet av noen måneder, ble Øst-Pakistan i 1971 en selvstendig nasjon og fikk navnet Bangladesh.


Kilde:
http://www.normisjon.no/

Martin Luther College

 • Godkjenning av skolen:
  Skolen ble godkjent som videregående skole med humanistiske og økonomisk administrative fag den 31. mai 2010!

 • Registrering av stiftelsen:
  Registrert 27.10.2009

 • Bygg:
  Det leies et bygg i bydelen Baridhara i Dhaka. Skolen er i nærheten av den amerikanske ambassaden og også bydelen Notun Bazar (for lokal kjente). Det flyttes inn i begynnelsen av juni.

 • Personalet:
  Det er blitt ansatt 10 lærere i fag som dekker de to linjene det vil tilbys i år (humanetiske og økonomisk/admi).

  I tillegg til rektor er det 4 andre ansatte i administrasjonen. Samt 5 ansatte i oppgaver som renholdere, vakter og sjåfør.

 • Elevene:
  25 elever utgjør det første kullet på Martin Luther College. De startet den 1. juli og fordeler seg på en klasse i humanistiske fag og en i økonomisk/administrative fag.

Les mer på Trond sin blogg:
http://trondibangladesh.blogspot.com/

Sponsorer