Aksjonen 2010

Årets aksjon

Årets innsamlingsaksjon på KG har fått slagordet “Drømmen blir virkelig”. I fjor samlet KG-elevene penger til å starte en videregående skole i Bangladesh. Da var prosjektet en drøm og en ide. I år har våre utsendinger vært i Bangladesh og sett at drømmen er blitt til virkelighet. Skolen har et bygg, en rektor, lærere og elever! Aldri før har KG-elevene kunnet se at det de jobbet for er blitt så konkret.

Skolen heter Martin Luther College (MLC) og er en videregående skole. Den ligger i hovedstaden Dhaka og er et resultat av samarbeidet mellom Normisjon og KG. MLC-prosjektet er unikt i KG-sammenheng fordi det er KG selv, etter å ha sett et behov for skole i Bangladesh, som tok initiativ til prosjektet og har vært med fra idefasen og frem til fullførelsen.

Sammen ønsker KG og Normisjon å gi elever i Bangladesh, spesielt ungdom fra fattige familier, av etniske minoriteter og jenter, det KG gir sine elever; en god utdanning på en skole med kristentverdigrunnlag.

I år er det 25 elever ved MLC, til neste år vil elevtallet øke, og i løpet av få år regner vi med at skolen er selvfinansierende. Pengene som KG-elevene samler inn i høst går altså til Martin Luther College. Selv om skolen nå er i gang, trengs det fremdeles penger til drift, det vil si lærerlønninger, husleie, inventar og alt det en skole trenger for å fungere. I tillegg ønsker vi å komme i gang med internat for gutter og jenter innen jul.

Martin Luther College er en drøm som er blitt til virkelighet gjennom KG-elevers innsats. Gjennom årets aksjon ønsker vi å fortsette å gi fremtidsmuligheter til mange unge mennesker i et land der hele 45% av befolkningen på 156 millioner lever under fattigdomsgrensen, analfabetismen er på nesten 50%, og svært få får mer en grunnskoleutdanning. Ved å bygge skole bygger vi også liv og fremtid.

Hjelp oss med å gjøre drømmen om en bedre fremtid til virkelighet for mange!

Martin Luther College

 • Godkjenning av skolen:
  Skolen ble godkjent som videregående skole med humanistiske og økonomisk administrative fag den 31. mai 2010!

 • Registrering av stiftelsen:
  Registrert 27.10.2009

 • Bygg:
  Det leies et bygg i bydelen Baridhara i Dhaka. Skolen er i nærheten av den amerikanske ambassaden og også bydelen Notun Bazar (for lokal kjente). Det flyttes inn i begynnelsen av juni.

 • Personalet:
  Det er blitt ansatt 10 lærere i fag som dekker de to linjene det vil tilbys i år (humanetiske og økonomisk/admi).

  I tillegg til rektor er det 4 andre ansatte i administrasjonen. Samt 5 ansatte i oppgaver som renholdere, vakter og sjåfør.

 • Elevene:
  25 elever utgjør det første kullet på Martin Luther College. De startet den 1. juli og fordeler seg på en klasse i humanistiske fag og en i økonomisk/administrative fag.

Les mer på Trond sin blogg:
http://trondibangladesh.blogspot.com/

Sponsorer