logo_Foto: Preben Nordbø

Hjem Aksjonen Komiteen Bangladesh Media Aksjonsveggen Kontakt

Normisjon


Årets Aksjon

Årets innsamlingsaksjon har fått slagordet “Fra drøm til virkelighet”
og er unik i KG-sammenheng. Elevene skal samle inn penger til kristen
videregående skole i Bangladesh som vi få navnet Martin Luther College.
Det unike ved det toårige prosjektet er at det er KG som selv har hadde
prosjektideen og presenterte denne for vår samarbeidspartner Normisjon
etter den forrige turen til Bangladesh i 2007. Da ble de som reiste ut
møtt med behov hos mennesker som ønsket seg det samme som
KG har gitt sine elever; en god utdanning på en skole med kristent
verdigrunnlag. Planleggingen av den nye skolen har pågått i to år,
og nå har vi kommet i gang!

Skolen skal ligge i hovedstaden Dhaka, og i løpet av to år vil elevtallet
være 700.I løpet av fire år regner vi med at skolen er selvfinansierende.
Pengene som KG-elevene samler inn i høst går kort og godt til å starte opp
skolen, dvs kjøpe inn alt som trengs av skolemateriell, pulter og datamaskiner,
samt til husleie og lærerlønninger.

Ved å bygge en kristen skole i Bangladesh gir vi fremtidsmulighetertil mange
unge mennesker. Hele 45% av befolkningen på 156 millioner lever under
fattigdomsgrensen, analfabetismen er på nesten 50%, og svært få får mer en grunnskoleutdanning. En kristen skole vil utdanne fremtidens kristne ledere
i et land hvor de kristne kun utgjør 1% av befolkningen og de kristne Santalene
er en diskriminert folkegruppe.

Hjelp oss med å gjøre drømmen om en bedre fremtid til virkelighet for mange!

Skrevet av Kristin Måge Areklett